NKT for FH og Lipidklinikken ved OUS har laget en ny kortversjon av behandlingsveileder ved FH for helsepersonell. Denne er en kortversjon av «Veileder for utredning og behandling av familiær hyperkolesterolemi (FH) i primærhelsetjenesten».

Den nye kortversjonen er laget som en tosidig informasjonsbrosjyre om FH og andre dyslipidemier, henvisning og oppfølging og hvem som bør ta gentest for FH. Den nye kortversjonen inneholder nye behandlingsmål for voksne og barn med FH i tråd med nye Europeiske retningslinjer fra 2019. Behandlingsveilederen har også spesifikk informasjon om FH og graviditet.


NKT for FH
Veilederen finnes i PDF ved å klikke på bildet, samt under fanen Helsepersonell på sidene «Behandle» og «Informasjonsmateriell». Her finnes også en lengre og mer utfyllende behandlingsveileder for FH fra 2016. Begge veilederne kan også bestilles tilsendt i trykket format.

Vi har også trykket opp en versjon som er sendt til alle fastleger per post. Om du ikke har mottatt veilederen, eller du ikke er fastlege og ønsker veilederen, kan du bestille en trykket utgave i kontaktskjemaet nederst på denne siden