NKT for FH er klar for å ta imot alle som ønsker å måle kolesterolet sitt.
NKT for FH er klar for å ta imot alle som ønsker å måle kolesterolet sitt.
Den internasjonale FH dagen har som mål å øke bevisstheten om FH blant helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten. Dette vil kunne bidra til at personer som er uvitende om sin diagnose kan bli diagnostisert og starte behandling for å forebygge hjerte- og karsykdom. 
NKT for FH er også på plass på Haukeland Universitetssykehus i Bergen for å måle kolesterol på forbipasserende.
NKT for FH er også på plass på Haukeland Universitetssykehus i Bergen for å måle kolesterol på forbipasserende.

Under faner med påskriftene «Har du høyt kolesterolet?» og «Hva er arvelig høyt kolesterol?» markerte NKTforFH sammen med helseregionene den internasjonale FH dagen i tre norske byer - Oslo, Bergen og Trondheim, fredag 23 september.

NKT for FH spredde mye informasjon om FH og målte kolesterol på over 400 personer under markering av FH dagen.
NKT for FH spredde mye informasjon om FH og målte kolesterol på over 400 personer under markering av FH dagen.

Det ble avholdt informasjonsstand med kolesterolmåling for de som ønsket dette. Denne dagen var det totalt 406 personer som var innom våre stand og målte totalkolesterolet sitt. Det gjennomsnittlige totalkolesterolet for alle de 406 personene var 5,4 mmol/L.

Både helsepersonell, pasienter og andre forbipasserende ville måle kolesterolet sitt i Bergen.
Både helsepersonell, pasienter og andre forbipasserende ville måle kolesterolet sitt i Bergen.
Blant kvinnene var det gjennomsnittlige totalkolesterolet 5,5 mmol/L, mens det hos mennene var 5,3 mmol/L. Figur 1 viser en oversikt over totalkolesterol fordelt på kjønn og aldersgrupper i de tre byene. En generell tommelfingerregel for normalbefolkningen er at totalkolesterolet bør være under 5 mmol/L for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom.
Figur 1: Oversikt over gjennomsnittlig totalkolesterol for personene som besøkte informasjonsstandene under FH-dagen (totalt 406 personer). Figuren viser totalkolesterolet til personene fordelt på alder, kjønn, hvilken by de målte kolesterolet sitt i og antall kvinner og menn i de ulike byene.
Figur 1: Oversikt over gjennomsnittlig totalkolesterol for personene som besøkte informasjonsstandene under FH-dagen (totalt 406 personer). Figuren viser totalkolesterolet til personene fordelt på alder, kjønn, hvilken by de målte kolesterolet sitt i og antall kvinner og menn i de ulike byene.
Mange ønsket å måle kolesterolet sitt på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.
Mange ønsket å måle kolesterolet sitt på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

Det er viktig å oppdage FH tidlig

Nylig fant forskere at blant personer med FH i 56 land, fikk de fleste sin diagnose for sent i livet, gjennomsnittlig ved 44 års alder. Kun 2 % hadde fått sin FH-diagnose før 18 års alder (4). Ved å rette oppmerksomhet mot FH kan flere få sin diagnose tidlig og dermed starte behandling med medisiner og livsstil og senke sitt høye kolesterol fra ung alder. Slik kan man senke risikoen for hjertesykdom hos personer med FH.

Full aktivitet med kolesterolmåling under markering av FH-dagen.
Full aktivitet med kolesterolmåling under markering av FH-dagen.

15 000 i Norge kan ha FH uten å vite om det

I Norge har 1 av 200-300 personer FH, det vil si totalt inntil 25 000 personer. Foreløpig har vi kun funnet i underkant av 10 000 med en genfeil for FH. Det betyr at fortsatt inntil 15 000 personer kan ha FH uten å vite om det. Ingen kan merke høyt kolesterol selv. Det må måles i en blodprøve. Personer som har familiemedlemmer med høyt kolesterol eller som fikk hjertesykdom i tidlig alder, bør derfor måle kolesterolet hos fastlegen.

Hjelp oss å finne alle!

Referanse

Vallejo-Vaz AJ, Stevens CAT, Lyons ARM, Dharmayat KI, Freiberger T, Hovingh GK, et al. Global perspective of familial hypercholesterolaemia: a cross-sectional study from the EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC). The Lancet. 2021.