Siden mai 2016 har 2200 nordmenn fått diagnosen FH genetisk bekreftet, og totalantallet har dermed rundet 9000 personer.

9000 nordmenn er diagnostisert med FH
9000 nordmenn er diagnostisert med FH

Stadig flere personer får bekreftet at de har Familiær hyperkolesterolemi (FH, arvelig høyt kolesterol). 

MEN: Fortsatt kan inntil 16 000 nordmenn ha FH uten å kjenne til det. 
Øk kjennskapen om FH ved å lære mer om FH og ved å snakke om FH.