Familiær hyperkolesterolemi er en arvelig tilstand som skyldes en genfeil. FH kan diagnostiseres med en vanlig blodprøve. Bilde: faraktinov/Adobestock
Familiær hyperkolesterolemi er en arvelig tilstand som skyldes en genfeil. FH kan diagnostiseres med en vanlig blodprøve. Bilde: faraktinov/Adobestock

24. september er den internasjonale FH dagen. Dette er en årlig kampanje som skal øke bevisstheten om tilstanden arvelig høyt kolesterol, altså familiær hyperkolesterolemi (FH) - gjennom FH-relaterte aktiviteter over hele verden. 

Tidligere år har vi hatt stand ved sykehus og universiteter over hele Norge. På grunn av Covid-19 situasjonen har vi i år dessverre ikke mulighet til å markere dagen på denne måten. 

Hvorfor er det viktig å øke bevisstheten om FH?

FH er en arvelig tilstand som gir høyt LDL-kolesterol fra de første leveår, og dermed økt risiko for tidlig hjerte- og karsykdom. Ubehandlet kan FH typisk gi hjerteinfarkt i 40-årene og 15-20 års redusert levetid. God behandling finnes (kost- og livsstilsråd og kolesterolsenkende medikamenter). Ved å oppdage flere tilfeller av FH tidlig, vil man dermed redusere risikoen for hjerte- og karsykdom betydelig. Vårt motto er derfor – Hjelp oss å finne alle!

Tidlig diagnostisering og behandling er viktig for å redusere risiko for hjertesykdom senere i livet. Bilde: sewcream/Adobestock
Tidlig diagnostisering og behandling er viktig for å redusere risiko for hjertesykdom senere i livet. Bilde: sewcream/Adobestock

Over 9000 diagnostisert med FH!

I Norge har 1 av 300 personer FH, men mange med FH er imidlertid ikke klar over sin egen tilstand. I Norge er nå over 9000 personer diagnostisert med FH. Men; fortsatt kan inntil 16 000 personer ha FH uten å vite det. For at vi skal finne alle med FH, er det derfor viktig med kjennskap til FH. 

Familiær hyperkolesterolemi rammer ofte flere i familien. Hvis mor eller far har FH er det 50% sannsynlig at barna arver tilstanden. Bilde: vectorfusionart/Adobestock
Familiær hyperkolesterolemi rammer ofte flere i familien. Hvis mor eller far har FH er det 50% sannsynlig at barna arver tilstanden. Bilde: vectorfusionart/Adobestock

Høy forekomst av FH hos unge pasienter med hjerteinfarkt

Vi publiserte nylig en studie der vi undersøkte forekomsten av FH blant unge pasienter (under 45 år) med akutt hjerteinfarkt (1). Studien viste at forekomsten av FH blant disse pasientene var mangedoblet sammenlignet med den normale befolkningen. En rutinemessig vurdering av FH diagnose blant unge pasienter med hjerteinfarkt kan identifisere flere personer med FH. Slik vil man kunne øke muligheten for tidlig og tilstrekkelig behandling av disse pasientene, men også deres slektninger som har FH.

God behandling i form av livsstilsråd og medisiner gir redusert risiko for hjerte og karsykdom. Bilde: Kzenon/Adobestock
God behandling i form av livsstilsråd og medisiner gir redusert risiko for hjerte og karsykdom. Bilde: Kzenon/Adobestock

Hjelp oss med å øke kunnskapen og kjennskapen om FH, slik at vi kan finne alle med FH! Bruk 24. september til å spre kunnskap om FH!

Lær om FH

Snakk om FH

Kjenn til FH

Referanse:

(1) Prevalence of genetically verified familial hypercholesterolemia among young ( <45 years) Norwegian patients hospitalized with acute myocardial infarction. Martin P Bogsrud, Linn K L Øyri, Sigrun Halvorsen, Dan Atar, Trond P Leren, Kirsten B Holven. J Clin Lipidol. May-Jun 2020;14(3):339-345. doi: 10.1016/j.jacl.2020.04.002. Epub 2020 Apr 13.