NKT for FH
Flere menn enn kvinner har hjertesykdom, men det er sett at dødelighet av hjertesykdom øker mest blant kvinner i alderen 45-64 år. Høyt kolesterol (fettstoff) i blodet øker risikoen for hjertesykdom, spesielt hos personer med arvelig høyt kolesterol. Graviditet, amming og kjønnshormoner gjør at kvinner går med høyere verdier av kolesterol enn menn gjennom livet. Derfor bør kvinner, akkurat slik som menn, vite sitt kolesterol. 

​Kolesterolmåling for publikum 

Den 25.september markeres den internasjonale dagen for arvelig høyt kolesterol (også kalt familiær hyperkolesterolemi). Markeringen har som mål å øke bevisstheten om arvelig høyt kolesterol blant helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten. Det arrangeres informasjonsstand med kolesterolmåling for de som ønsker å måle seg på Rikshospitalet i Oslo, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, St Olavs Hospital i Trondheim og Nordlandssykehuset i Bodø fra kl. 10:00.
10 000 i Norge kan ha arvelig høyt kolesterol uten å vite det.
Hjelp oss å finne alle!


Arvelig høyt kolesterol gir økt risiko for hjertesykdom 

Arvelig høyt kolesterol er en tilstand der en genfeil gir forhøyet kolesterol allerede fra de første leveårene. Vanligvis har personer med arvelig høyt kolesterol, som ikke er behandlet for det, to-tre ganger høyere kolesterol enn normalbefolkningen. Høyt kolesterol, og spesielt LDL-kolesterol, kan over tid gi åreforkalkning i blodårene, som på sikt kan gi hjerteinfarkt. Personer med arvelig høyt kolesterol har hatt høyt kolesterol hele livet, og har derfor større risiko for hjertesykdom i ung alder. Arvelig høyt kolesterol kan diagnostiseres med en vanlig blodprøve. Ved å oppdage sykdommen tidlig i livet, kan man starte behandling i ung alder og slik redusere risikoen for hjertesykdom betydelig. Det finnes god, sikker og effektiv behandling, gjennom kolesterolsenkende medisiner og kostholds- og livsstilsråd. Det er anbefalt at man starter med kolesterolsenkende medisiner fra 8-10 års alder for disse personene.

Hjertesykdom hos kvinner og menn 

Mange tror at kvinner i liten grad rammes av hjertesykdom. Dette er basert på kunnskapen vi har om at flere menn enn kvinner får hjerteinfarkt, og at hjerteinfarkt i gjennomsnitt skjer 7-10 år tidligere hos menn. Likevel er hjertesykdom fortsatt hovedårsaken til død og funksjonshemming hos kvinner i Norge. Hver dag dør to norske kvinner av hjerteinfarkt. Hjertesykdom kan opptre annerledes hos kvinner enn menn, og kvinner har andre kjønnsrelaterte faktorer som øker risikoen for hjertesykdom. Siden kunnskapen vi har om hjertesykdom i hovedsak er gjort på menn, vet vi mindre om hva som er den beste behandlingen av hjertesykdom for kvinner.

Høyt LDL-kolesterol er like alvorlig for kvinner og menn 

Noen tidligere studier tyder på at LDL-kolesterol er en mindre viktig risikofaktor hos kvinner siden kvinner har lavere risiko for hjerte- og karsykdom. En helt ny studie har nå vist at LDL-kolesterol er en like viktig risikofaktor for kvinner som for menn. I tillegg har kvinner andre risikofaktorer enn menn som påvirker deres risiko for hjertesykdom. For eksempel gir høyt blodtrykk og diabetes under svangerskap økt risiko for hjertesykdom. Det samme gjør svangerskapsforgiftning og -kramper nær fødselstidspunktet (eklampsi), og tilstanden polycystisk ovarie syndrom (PCOS). Dessuten er autoimmune sykdommer, som i seg selv øker risikoen for tidlig hjertesykdom, mer vanlig hos kvinner enn menn. I tillegg påvirker kjønnshormonene risikoen for hjertesykdom; de påvirker for eksempel omsetningen av næringsstoffer og regulering av blodtrykk, og gjør at LDL-kolesterol og et annet fettstoff, Lipoprotein(a), øker naturlig etter overgangsalder. Kvinner er også i gjennomsnitt mindre fysisk aktive og har høyere kroppsmasseindeks enn menn, noe som også er forbundet med hjertesykdom.

Økt fokus på behandling av kvinner med arvelig høyt kolesterol 

Like viktig som kolesteroltallet er tiden blodårene utsettes for forhøyet LDL-kolesterol. Forskning tyder på at kvinner med arvelig høyt kolesterol er utsatt for lengre perioder med forhøyet LDL-kolesterol enn menn. Jenter med arvelig høyt kolesterol er vist å ha høyere LDL-kolesterol enn gutter opp til 19 år. Videre er det vist at kvinner blir diagnostisert med arvelig høyt kolesterol i gjennomsnitt 2,5 år senere enn menn, noe som gjør at de starter senere med kolesterolsenkende behandling. Færre kvinner med arvelig høyt kolesterol oppnår behandlingsmålet for LDL-kolesterol ved bruk av medikamenter, og går dermed med høyere LDL-kolesterol over ​lengre perioder enn anbefalt. I tillegg til dette har kvinner ofte flere og lengre perioder med høyere LDL-kolesterol under graviditet og amming da de ikke bruker kolesterolsenkende medisiner. Det er derfor viktig med økt fokus på hjertesykdom og forebyggende behandling hos kvinner både med og uten arvelig høyt kolesterol.