Foto: Adobestock
Foto: Adobestock
Hvorvidt høyt kolesterol gir økt risiko for demens er ikke helt avklart. I en ny studie undersøkte forskere om FH og statinbruk var forbundet med demens (1). Demens er en av hovedgrunnene til funksjonsnedsettelse i verden. Alzheimers sykdom er den vanligste formen, mens demens som skyldes sykdom i blodårene er den nest vanligste formen. Det er flere fellesnevnere mellom demens og hjerte- og karsykdom, de deler blant annet noen risikofaktorer.

Hvorfor studere demens hos personer med FH?

Personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) har hatt høyt LDL-kolesterol fra de blir født til de starter med kolesterolsenkende medisiner. For å senke LDL-kolesterolet og risikoen for hjerte- og karsykdom trenger de livslang behandling med kolesterolsenkende medisiner (hovedsakelig statiner). Derfor kan man få nyttig informasjon om sammenhengen mellom LDL-kolesterol og demens ved å studere dette hos personer med FH.

Ingen økt risiko for demens hos personer med FH

I den nye studien undersøkte de demens hos personer med og uten FH i Norge. Alders- og kjønnsfordelingen var lik hos de med og uten FH. Forskerne fulgte personene over 10 år og undersøkte samlet alle former for demens samlet og Alzheimers sykdom for seg selv.

Det var ingen forskjell i antall demenstilfeller mellom personer med og uten FH. Det samme gjaldt når de undersøkte Alzheimers sykdom. Disse funnene kan tyde på at høyt LDL-kolesterol ikke gir økt risiko for demens.

Ingen sammenheng mellom statinbruk og demens

Sammenlignet med personer uten FH, var det flere personer med FH som brukte statiner. Det var heller ingen sammenheng mellom statinbruk og risiko for demens hos personer med FH.

Verken FH eller bruk av statiner øker risikoen for demens

Forskerne konkluderte med at personer med FH ikke har noen økt risiko for demens sammenlignet med personer uten FH. Bruk av statiner påvirket heller ikke risikoen for demens. Hvis du får bivirkninger av statiner, er det viktig å snakke med legen din om dette for å finne en løsning – ikke slutt med statiner på egenhånd (2). Les mer på www.forskning.no.

Referanser

1) Liv J. Mundal, Jannicke Igland, Karianne Svendsen, Kirsten B. Holven, Trond P. Leren, Kjetil Retterstøl. Association of Familial Hypercholesterolemia and Statin Use With Risk of Dementia in Norway. JAMA Network Open. August 2022.

2) Forskning.no: Verken høyt kolesterol i seg selv eller medisiner mot dette forklarer økt risiko for demens