Oppdaterte behandlingsretningslinjer for barn
Oppdaterte behandlingsretningslinjer for barn
Anbefalingene om utredning og behandling av lipidforstyrrelser hos barn og ungdom er nå oppdatert.
Målgruppe: Alle

Kompetansetjenesten og Lipidklinikken har, i samarbeid med professor Helge Ræder ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og professor Serena Tonstad ved Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo Universitetssykehus, oppdatert anbefalingene om utredning og behandling av lipidforstyrrelser hos barn og ungdom. De nye retningslinjene finner du her.

Hovedendringen fra tidligere er at man i større grad fokuserer på pasientens totale risikoprofil som veies opp mot begrensningene i langtids behandlingsdata for barn. Dette er i tråd med de nye europeiske konsensusuttalelsene og de britiske NICE-retningslinjene. Statinbehandling vurderes generelt fra 10 års alder. Pubertetsstadium i seg selv er ingen kontraindikasjon mot behandlingsstart.

De oppdaterte behandlingsretningslinjer for barn finner du på Helsebiblioteket:
De oppdaterte behandlingsretningslinjer for barn finner du på Helsebiblioteket:
Det er ca. 800 barn med påvist familiær hyperkolesterolemi i Norge. I takt med økende antall diagnostiserte pasienter er det gledelig å se at også utrednings- og behandlingstilbudet er økende. I dag er det tilbud til både barn og voksne i alle helseregioner. En oversikt over henvisningsadresser finner du her. Nye informasjonshefter tilpasset barn er også klare og kan lastes ned i pdf- eller bestilles i papirformat her