Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock
NKT for FH gjennomfører i samarbeid med den europeiske pasientforeningen en spørreundersøkelse for kvinner med FH i hele Europa. Målet er å øke kunnskapen om FH, svangerskap og kvinnehelse, og vårt mål er at 1000 kvinner fra hele Europa deltar. Se link til spørreundersøkelsen under, som er anonym og tar omtrent 10 minutter å fylle ut. 

I forbindelse med den internasjonale dagen for kvinnehelse 28. mai lanserte FH Europe en ny spørreundersøkelse for kvinner med FH i hele Europa. Vi trenger mer kunnskap om svangerskap og kvinnehelse blant kvinner med FH. Undersøkelsen er et samarbeid med NKT for FH, Universitetet i Oslo, pasientforeningen FH Europe og forskere i Nederland (Erasmus Medical Center).

En lignende spørreundersøkelse ble gjennomført i Norge og Nederland i 2019-2020. Nå skal spørreundersøkelsen gjennomføres i flere land i og utenfor Europa, og vil bli oversatt til flere språk. Målet er at 1000 kvinner med FH deltar. Denne gangen er spørreskjemaet forkortet og litt forandret, og vi inviterer derfor kvinner i Norge og Nederland til å svare på nytt.

Spørreundersøkelsen er anonym, og tar omtrent 10 minutter å fylle ut.

Hvis du er kvinne og har FH, delta ved å fylle ut spørreskjemaet på norsk her: Spørreundersøkelse for kvinner med FH