Adobe stock
Adobe stock
Jacob Juel Christensen disputerer 21. august med sin avhandling om hva kolesterolnivå i begynnelsen av livet betyr.

Early life cholesterol exposure in children with familial hypercholesterolemia and healthy children.

Tid og sted: 21. aug. 2017 13:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

Jacob Juel Christensen
Foto: Gunnar F. Lothe
Jacob Juel Christensen Foto: Gunnar F. Lothe
Sammendrag (UiO):

Kolesterolnivå i begynnelsen av livet – betyr det noe da?

Å måle og behandle høyt kolesterol allerede fra svangerskapet og barndommen kan være en god måte å forebygge hjerte- og karsykdommer. Hvis høyt kolesterol derimot forblir uoppdaget kan dette gjennom livet bidra til høyere byrde for blodårene, og høyere sannsynlighet for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Hjerte- og karsykdommer skyldes åreforkalkning – en sykdomsprosess forårsaket av kolesterolansamling og betennelse i blodårene. Selv om livslang eksponering for mange risikofaktorer fører til åreforkalkning, er LDL-kolesterol (det «dårlige» kolesterolet) i blodet den viktigste driveren. I avhandlingen Early life cholesterol exposure in children with familial hypercholesterolemia and healthy children har Jacob Juel Christensen og medarbeidere undersøkt årsaker og effekter av å utsettes for LDL-kolesterol tidlig i livet i barn med og uten arvelig høyt kolesterol, såkalt familiær hyperkolesterolemi (FH).

De fant at barn som arver FH-mutasjonen fra mødrene sine, og som dermed er utsatt for høyt kolesterol i svangerskapet, har likt nivå av LDL-kolesterol som barn som arver FH-mutasjonen fra fedrene sine. I motsetning fant de i en frisk, ikke-FH-populasjon, at mors kolesterolnivå tidlig i svangerskapet hang sammen med barnets kolesterolnivå i barndommen. Videre fant de at FH-barn med lavt HDL-kolesterol hadde høyere nivå av aktiverte immunceller i blodet, og høyere nivå av markøren E-selektin, som er viktig for at aktiverte monocytter kan binde seg til blodåreveggen og slik føre til betennelse. Til slutt fant de at høyt kolesterol i barn både med og uten FH sammenfalt med endringer i et stort antall lipoproteiner, kolesterol, fettstoffer, og andre metabolitter.

Budskapet fra avhandlingen er at forskjeller i LDL-kolesterol kan måles allerede helt i begynnelsen av livet, og med mindre kolesterolsenkende, forebyggende tiltak settes inn vil dette over mange år føre til forskjeller i hjerte- og karsykdommer.

Les mer hos UiO og i Dagens Medisin