25. september markeres den internasjonale dagen for arvelig høyt kolesterol. Markeringen har som mål å øke bevisstheten om arvelig høyt kolesterol blant helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten. Mange tenker det først kan være arvelig høyt kolesterol ved svært høye kolesterolverdier, men personer med middels forhøyet totalkolesterol (6-8 mmol/L) kan også ha sykdommen. For den generelle befolkningen er det anbefalt at totalkolesterolet er under 5 mmol/L.

Den 25. september fra kl. 10:00 finner du oss på informasjonsstand med kolesterolmåling (et stikk i fingeren) for de som ønsker på:

  • Rikshospitalet i Oslo - Glassgata utenfor kantinen
  • St Olavs Hospital i Trondheim - Kunnskapssenteret
  • Haukeland Universitetssykehus i Bergen – Sentralblokken
  • Nordlandssykehuset i Bodø – Glassgata utenfor Narvesen

10 000 i Norge kan ha arvelig høye kolesterol uten å vite det. Ved å øke bevisstheten om arvelig høyt kolesterol kan flere starte tidlig behandling og slik senke risikoen for hjertesykdom.

Hjelp oss å finne alle!

Bilde: NKTforFH
Bilde: NKTforFH