Les kasusistikken "En veltrent kvinne i 30-årene med anstrengelsesdyspné" i Tidsskriftet - Den norske legeforening
Målgruppe: Helsepersonell

Skjermbilde fra Tidskriftet
Skjermbilde fra Tidskriftet
Tidsskriftet til Den norske legeforening har en egen spalte hvor spesielle kasusistikker beskrives. Helsepersonell kan i denne aktuelle lese om en ung kvinne med brystsmerter hvor både astma og øsofagitt ble ansett som mer aktuelt enn hjerte/-karsykdom.

"Det er lett å glemme at unge mennesker kan bli rammet av sykdommer som vanligvis ses hos eldre. Ved typiske kliniske symptomer eller høy pretestsannsynlighet må man derfor tenke annerledes enn man ellers gjør når det gjelder pasienter i samme aldersgruppe."