Den 20. oktober ble en "call to action" for FH lansert i Europaparlamentet.

Kilde theparliamentmagazine.eu
Kilde theparliamentmagazine.eu
Helseeksperter, blant annet fra European Atherosclerosis Society (EAS), har sammen med pasientorganisasjoner med støtte fra Amgen og Sanofi, lansert et rop om handling til Europakommisjonen, Europaparlamentet og nasjonale regjeringer for trusselen familiær hyperkolesterolemi (FH) representerer. Bakgrunnen for handlingsropet er at flere enn tidligere antatt har FH og at det kreves politiske forpliktelser på alle nivå for å imøtegå problemet.

Det ble bedt om at det ble tatt grep som vil sikre tidligere diagnose gjennom screening og testing. Videre at man bør prioritere utviklingen av et europeisk dataregister på FH med finansieringen av dette.

Jules Payne, CEO i Heart UK; beskrev i tillegg det Europeiske FH-nettverket av pasientorganisasjoner som ble lansert i mars 2015 hvor også FH norge er representert. Nettverket vil hjelpe til å etablere nye pasientorganisasjoner og bedrive lobbyvirksomhet for FH-saken.

Rådgiver ved NKT for FH, Dan Johansen har deltatt og gitt norske innspill på vegne av kompetansetjenesten og FH Norge til forarbeidet og innholdet i handlingsropet.

Les mer på nettsidene til www.theparliamentmagazine.eu