NYHETER

 

Ingen tvil: LDL-kolesterol forårsaker åreforkalkning

NKT for FH
Data fra mer enn 200 ulike studier viser en konsekvent sammenheng mellom mengden LDL-kolesterol over tid og utviklingen av åreforkalkning. 

Det har lenge vært tenkt at LDL-kolesterol aktivt bidrar til hjerte- og karsykdom gjennom åreforkalkning. Et nytt konsensusdokument fra EAS konkluderer med at det uten tvil, er en reell årsakssammenheng mellom LDL-kolesterol og aterosklerotisk hjerte- og karsykdom.

Publikasjonen som ble presentert i det siste nummeret av European Heart Journal, oppsummerer data fra mer enn 200 prospektive (hvor personer følges over tid) studier, mendelske randomiseringsstudier (hvor man ser på ulikheter ut fra genetisk variasjon) og randomiserte legemiddelsutprøvninger som totalt har omfattet over to millioner deltakere og 150.000,- hjerte- og karhendelser.

Studiene viser «at enhver mekanisme som senker konsentrasjonen av LDL-partikler i blodplasma, også skal redusere risikoen for (aterosklerotiske hjerte- og kar) hendelser proporsjonelt med den absolutte reduksjonen i LDL-konsentrasjon, forutsatt at den oppnådde konsentrasjonen i LDL-kolesterol er i overensstemmelse med reduksjonen i antallet LDL-partikler og at det ikke er konkurrerende skadelige effekter av behandlingen», skriver forfatterne.

Alle sammenhenger var lineære og doseavhengige. Dette etablerer en utvetydig årsakssammenheng mellom LDL-kolesterol og åreforkalkning, legger forfatterne til.

Studien ble presentert under den europeiske aterosklerosekonferansen til EAS i Praha nå i april 2017. En av lederne for rapporten, M. John Chapman, PhD, sa i sin nyhetspresentasjon at dette sammen med nylige data som viste at svært lave LDL-nivåer er helt trygge, fikk ham til å tro at å «senke LDL-kolesterolnivåer hos individer med høy hjerte- og karrisiko tidlig heller enn senere ser ut til å være anbefalt, spesielt hos de med FH».

Hos personer med familiær hyperkolesterolemi er forhøyet LDL-kolesterol en direkte konsekvens av en genfeil som påvirker opptaket av kolesterol til lever. Vi i NKT for FH har nå håp om at man i lys av rapporten vil komme videre fra å diskutere rollen til LDL-kolesterol for åreforkalkning, og at forente krefter sammen kan finne og behandle flest mulig med høy risiko.

Du kan lese pressemeldingen fra EAS (engelsk) her: Pressemelding 

Du kan laste ned artikkelen her: Konsensusartikkel LDL

Under kan du se en kort introduksjonsvideo fra EAS.