En av tre hundre personer på verdensbasis har FH. Bilde: vegefox.com/Adobestock
En av tre hundre personer på verdensbasis har FH. Bilde: vegefox.com/Adobestock

To nye studier viser at en av ca. 310 personer har FH på verdensbasis. Forekomsten av FH er altså mer vanlig enn antatt da forekomsten tidligere ble estimert til en av 500 personer.

FH er en av de vanligste genetiske tilstandene i befolkningen

For mer enn 45 år siden ble det estimert at en av 500 personer hadde FH på verdensbasis. Disse beregningene ble basert på 176 pasienter med hjerteinfarkt. Helt ferske tall fra to nylig publiserte samlestudier (meta-analyser) viser derimot at forekomsten av FH i den generelle befolkningen er langt høyere. Studiene viser at en av 311 til 313 personer har FH. Beregningene er basert på til sammen 7,3 og 11 millioner personer fra den generelle befolkningen i ulike land. Dette gjør FH til en av de mest vanlige genetiske tilstandene i befolkningen.

Kun 9 % av verdens land har målt forekomst av FH

Det er kun 17 av verdens 198 land som har rapportert forekomsten av FH, noe som utgjør bare ni prosent av alle verdens land. Hovedsakelig er dette land i Europa, Nord-Amerika, Øst-Asia og Australia, og utelater store deler av Afrika, Sør-Amerika og Asia. Forekomsten av FH er altså ukjent i 90 % av verdens land.

Enda høyere forekomst av FH hos pasienter med hjerteinfarkt

Forekomsten av FH er enda høyere i ulike grupper av befolkningen. Det viste seg for eksempel at en av 16 til 31 personer av de som på et eller annet tidspunkt i livet har hatt hjerteinfarkt, har FH. Blant de som har alvorlig høyt kolesterol, har en av fjorten personer FH.

En av trehundre personer har FH på verdensbasis

De nye studiene viser at FH er langt vanligere enn tidligere antatt, og at en av 311 til 313 personer på verdensbasis har FH. Dette er helt i tråd med en norsk studie fra 70-tallet som estimerte den samme forekomsten av FH i Norge.

Referanser

Sabina O. Beheshti, Christian M. Madsen, Anette Varbo, Børge G. Nordestgaard. Worldwide Prevalence of Familial Hypercholesterolemia Meta-Analyses of 11 Million Subjects.

Pengwei Hu, Kanika I. Dharmayat, Christophe A.T. Stevens, Mansour T.A. Sharabiani, Rebecca S. Jones, Gerald F. Watts, Jacques Genest, Kausik K. Ray, Antonio J. Vallejo-Vaz. Prevalence of Familial Hypercholesterolemia Among the General Population and Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease A Systematic Review and Meta-Analysis