Kost- og livvstilsbehandling er en viktig del av behandlingen, men er ikke tilstrekkelig alene. Pasienter med FH vil alltid ha behov for medikamentell behandling i tillegg.

Kolesterolet må senkes til «lavere enn normalt» på grunn av den store kolesterolbelastningen fra tidligere i livet. Jo høyere verdier og lenger periode personen har vært ubehandlet, jo kraftigere behandling må til.

Behandlingsmål for voksne pasienter med FH (i tråd med europeisk konsensusuttalelse)
FH uten tilleggsrisiko*   : LDL-kolesterol under 2,5 mmol/L.
FH med tilleggsrisiko*   : LDL-kolesterol under 1,8 mmol/L.

*hjertesykdom, diabetes eller behandlingsoppstart  etter fylte 40 år (se mer i nedtrekksmenyen under)

Behandlingsmål for barn og ungdom (i tråd med europeisk konsensusuttalelse om barn med FH)
Barn med FH:                 LDL-kolesterol  under 3,5 mmol/L.

Valg av medikamentell behandling

  • Statiner (som hemmer kolesterolproduksjonen) er hovedmedikamentet for kolesterolsenkende behandling også for FH pasienter.
  • Ezetimib: For å nå behandlingsmål må pasienter med FH som regel ha tilleggsbehandling med kolesterolabsorpsjonshemmeren ezetimib (Ezetrol). Ezetrol ble nylig det første ikke-statin medikamentet med dokumentert effekt på harde endepunkter (Cannon et. al. 2015). Det finnes kombinasjonstabletter med statin og ezetimib.
  • PCSK-9 hemmere er nå tilgjengelig og er aktuell tilleggsbehandling for de som ikke når behandlingsmål med maksimal tolererbar dose statin og ezetimib.
    Les om refusjonsbetingelser for PCSK-9 ved å utvide teksten nedenfor.