Seksjonsleder Martin Prøven Bogsrud
Seksjonsleder Martin Prøven Bogsrud
Martin Prøven Bogsrud
Seksjonsleder
Cand. med. fra Universitetet i Oslo 2007.
Doktorgrad om muskelbivirkninger ved statinbehandling, Lipidklinikken 2009 - 2012


Forskningsansvarlig Kirsten Bjørklund Holven
Forskningsansvarlig Kirsten Bjørklund Holven
Prof. Kirsten Bjørklund Holven
Forskningsansvarlig
Cand. Scient ernæringsfysiologi, Dr. Philos i 1997 
Leder av Seksjon for klinisk ernæring Universitetet i Oslo
Leder av forskningsgruppen “Ernæring og aterosklerose”, Universitetet i Oslo


Postdoktor og rådgiver Ingunn Narverud
Postdoktor og rådgiver Ingunn Narverud
Ingunn Narverud
Postdoktor og Rådgiver

M.Sc. Klinisk Ernæring fra Universitetet i Oslo, 2008
Doktorgrad om tidlige markører for hjerte- og karsykdom hos barn med FH, 2012.
Forsker på sammenhengene mellom kosthold, lipider, betennelse og risiko for hjerte- og karsykdommer i FH pasienter.


Postdoktor Jacob Juel Christensen
Postdoktor Jacob Juel Christensen
Jacob J. Christensen
Postdoktor
M.Sc. Klinisk Ernæring fra Universitetet i Oslo, PhD.
Doktorgrad om kolesterol-eksponering tidlig i livet og risiko for hjerte- og karsykdom, Universitetet i Oslo, 2017.
Forsker på sammenhengene mellom kosthold, lipider, genetikk og hjerte- og karsykdommer. 


PhD-stipendiat Anja Katrin Johansen
PhD-stipendiat Anja Katrin Johansen
Anja Katrin Johansen
Ph.D.-stipendiat

M.Sc. Klinisk Ernæring fra Universitetet i Oslo, 2019
Forsker på sammenhengen mellom ulike risikofaktorer på kolesterolbyrde hos pasienter med FH.


Konsulent Ida Thorsen
Konsulent Ida Thorsen
Ida Thorsen
Konsulent
M.Sc. Klinisk Ernæring fra Universitetet i Oslo, 2018
Registrering og kvalitetssikring av pasienter i kvalitetsregisteret for arvelige dyslipidemier


Konsulent Eli Bjørnøy Urke
Konsulent Eli Bjørnøy Urke
Eli Bjørnøy Urke
Konsulent
M.Sc. Klinisk Ernæring fra Universitetet i Oslo, 2016
Registrering og kvalitetssikring av pasienter i kvalitetsregisteret for arvelige dyslipidemier