Seksjonsleder Martin Prøven Bogsrud
Seksjonsleder Martin Prøven Bogsrud
Martin Prøven Bogsrud
Seksjonsleder
Cand. med. fra Universitetet i Oslo 2007.
Doktorgrad om muskelbivirkninger ved statinbehandling, Lipidklinikken 2009 - 2012


Forskningsansvarlig Kirsten Bjørklund Holven
Forskningsansvarlig Kirsten Bjørklund Holven
Prof. Kirsten Bjørklund Holven
Forskningsansvarlig
Cand. Scient ernæringsfysiologi, Dr. Philos i 1997 
Leder av Seksjon for klinisk ernæring UiO
Leder av forskningsgruppen “Ernæring og aterosklerose”


Postdoktor Ingunn Narverud
Postdoktor Ingunn Narverud
Ingunn Narverud
Postdoktor

M.Sc. Klinisk Ernæring fra Universitetet i Oslo, 2008
Doktorgrad om tidlige sykdomsmarkører hos barn med Familiær Hyperkolesterolemi, 2012


Rådgiver Dan Johansen
Rådgiver Dan Johansen
Dan Johansen
Rådgiver
M.Sc. i Human ernæring fra NIFES Universitetet i Bergen, 2007
Styremedlem pasientforeningen FH-Norge 2012 - 2014
https://www.linkedin.com/in/danjohansen
e-post: dan@nktforfh.no


Sekretær Ida Thorsen
Sekretær Ida Thorsen
Ida Thorsen
Sekretær
M.Sc. Klinisk Ernæring fra Universitetet i Oslo, 2018


Sekretær Eli Bjørnøy Urke
Sekretær Eli Bjørnøy Urke
Eli Bjørnøy Urke
Sekretær
M.Sc. Klinisk Ernæring fra Universitetet i Oslo, 2016