PASIENTER/PARØRENDE

Behandlingsmål

Kolesterolet kan reduseres både ved hjelp av livsstilsendringer og behandling med medisiner.

For barn under 8-10 år er omlegging av kosthold den eneste behandling. Medikamentell behandling vurderes fra 8-10 års alder avhengig av blant annet kolesterolverdier. For voksne med FH vil ikke kostholdsomlegging være tilstrekkelig, og behandling med medisiner er nødvendig i tillegg til en gunstig livsstil. 

Behandlingsprinsippet er at kolesterolet må senkes ekstra lavt for å kompensere for det høye kolesterolet kroppen har vært utsatt for tidligere i livet. Jo senere man starter behandling, dess lavere bør man senke kolesterolet. Behandlingsmålene oppgitt under er veiledende.

Voksne

FH utenøvrig risiko:       LDL-kolesterol under 1,8-2,5a mmol/L.
FH med øvrig risiko:      LDL-kolesterol under 1,4-1,8b mmol/L.

a Avhengig av tidligere kolesterolverdier, kolesterolbelastning og andre risikofaktorer.
b Ved kardiovaskulær sykdom eller annen betydelig tilleggsrisiko.

Barn og ungdom
Er du under 18 år er målet:  LDL-kolesterol under 3,5 mmol/L.

Les mer om behandling via menyen

Lisensisert Adobe Stock
Lisensisert Adobe Stock