KAMPANJE

Introduksjonsvideo om FH

Enhet for hjertegenetikk har produsert en flott introduksjonsvideo om FH som du kan se her

Enhet for hjertegenetikk ved Oslo Universitetssykehus utfører alle gentester som sendes inn fra hele landet. Vi er glad for å få lov til å dele deres introduksjonsvideo her hos oss. Leder av enheten, overlege Trond Leren sitter i kompetansetjenestens referansegruppe. 

Vi minner om at informasjon på nett ikke kan erstatte konsultasjon eller genetisk veiledning. For spørsmål om gentest og veiledning kan du også ringe Enhet for hjertegenetikk direkte på 22118962 eller 22118975. 

Du kan lese mer om FH i hovedmenyen vår, eller ved å trykke her.