Norsk tidsskrift for ernæring nr. 2 2015

Faksimile, Tidsskrift for ernæring
Faksimile, Tidsskrift for ernæring
'Dette betyr at helsepersonell som kommer i jevnlig kontakt med pasienter med høyt kolesterol får en viktig rolle i identifiseringen av disse pasienter. Det er viktig å tenke på FH ved tidlig hjertesykdom, høyt kolesterol i familien eller hos pasienten selv' - NKT for FH