PASIENTER/PARØRENDE

Hefter til pasienter

Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock
Her finner du informasjonsmateriell for deg med arvelige lipidsykdommer. Materialet kan lastes ned direkte og/eller bestilles via kontaktskjemaet nederst på siden.

Hefter til personlig bruk og i helsetjenestene er gratis, og kan bestilles i kontaktskjemaet nederst. Ved større bestillinger, ta kontakt direkte på e-post til nktforfh@ous-hf.no


NKT for FH
Pasientinformasjon om Familiær Hyperkolesterolemi

I dette heftet finner du mer informasjon om hva FH er. Du lærer også om hvordan FH oppdages, behandles og følges opp.

Du vil motta et hefte fra din behandler om du får påvist FH, og det vil ligge tilgjengelig på lipidpoliklinikkene.

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.


NKT for FH
Patient information FH - english version

In this leaflet you will find more information on FH, how FH is diagnosed, treated and has to be followed up.

Upon diagnosis, you will recieve this from your health care provider, and you will find it at the lipid clinics.

You can also order it through the contact form at the end of this page or download it by clicking on the picture to the right. 


NKT for FH
Kostholdsråd ved høye blodlipider (NKT for FH og Lipidklinikken OUS, 2016)
Enkle råd om hva man selv kan gjøre for å redusere høyt kolesterol og høye triglyserider. Heftet er utarbeidet av NKT for FH og Lipidklinikken.

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.


NKT for FH
Praktiske råd om matvarevalg (NKT for FH og Lipidklinikken, 2023)
Praktiske råd om hvilke matvarer man kan bytte fra og til for å få et mer hjertevennlig kosthold for pasienter med høye blodlipider. Heftet er utarbeidet av NKT for FH og Lipidklinikken og egner seg for selvstudium, til undervisning og ved konsultasjoner.

De praktiske rådene kan lastes ned gratis i PDF-format ved å trykke på bildet. Denne vil bli tilgjengelig i trykket versjon etter hvert, og kan inntil videre lastes ned som PDF. 


NKT for FH
Vegetarisk og vegansk kosthold ved høye blodlipider (NKT for FH og Lipidklinikken, 2022)

Dette informasjonsarket inneholder kort informasjon om vegetarisk og vegansk kosthold ved høyt kolesterol og/eller høye triglyserider, med noen praktiske tips om matvarevalg og produkter. Heftet er utarbeidet av NKT for FH og Lipidklinikken.

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.


NKT for FH
Kolesterolboka for barn og ungdom (NKT for FH og Lipidklinikken OUS, 2016)
Kostholdsråd ved høyt kolesterol. Dette er de samme kostholdsrådene som for voksne, men med formuleringer tilpasset barn og ungdom. 

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.


NKT for FH
Familien min, FH og meg (NKT for FH og Heart UK, 2017)
I «Familien min, FH og meg» blir du kjent med Emma og familien hennes hvor flere har FH. 

Dette er et hefte for barn på de laveste klassetrinnene, som beskriver hva FH er og hvilke ting man bør huske på.

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Nederst er en versjon hvor man kan fylle inn egne vaner, denne må printes av deg selv.

NKT for FH
Familien min, FH og meg, print ut og fyll inn egne vaner (må printes selv)


NKT for FH
FH og meg (NKT for FH og Heart UK, 2017)

I «FH og meg» får du noen enkle tips til det å leve med FH og noen kjekke utfordringer som kan hjelpe deg i gang.

Dette er et hefte for barn og ungdom på høyere klassetrinn (fra ca. 5te trinn), som beskriver hva FH er og som gir konkrete begrunnede tips til hva man bør huske på om man har FH. 

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Nederst er en versjon hvor man kan fylle inn egne vaner, denne må printes av deg selv.

NKT for FH
FH og meg, print ut og fyll inn egne vaner (må printes selv)


NKT for FH
Hvordan leve med FH? (NKT for FH og FH Norge, 2021)
I "Hvordan leve med FH?" får du som forelder informasjon om det å ha barn med FH og enkle tips til hverdagen både på skolen og i hjemmet.

Dette er et hefte for foreldre med barn som har FH. Heftet er en oppdatert versjon av det tidligere heftet "For deg som har barn med FH".

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.


NKT for FH
Svangerskap og amming når du har FH (NKT for FH, 2021)

Heftet inneholder informasjon om svangerskap, amming, kolesterolsenkende medisiner og kosthold når du har FH. 

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.


Husk å inkludere følgende i din bestilling

  • Hefte og antall du bestiller
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer

Hefter til personlig bruk og i helsetjenestene er gratis, og kan bestilles i kontaktskjemaet. Ved større bestillinger, ta kontakt direkte på e-post til nktforfh@ous-hf.no

Vi har dessverre opplevd at enkelte meldinger ikke kommer gjennom i vårt kontaktskjema - send oss gjerne epost direkte på nktforfh@ous-hf.no, dersom du ikke mottar bekreftelse fra oss på bestillingen.

kontaktskjema
Ditt navn:
Din e-postadresse *:
Melding *: