Foto: Adobestock
Foto: Adobestock
Fra 1. januar 2023 får flere personer tilbud om blå resept for de effektive kolesterolsenkende medisinene, PCSK9-hemmere (1). Dette er gode nyheter for personer som har FH og ikke får senket kolesterolet sitt tilstrekkelig. I denne saken kan du lese om de nye reglene for hvem som kan få PCSK9-hemmer på blå resept.

Hva er PCSK9-hemmere?

PCSK9-hemmerne er svært effektive medisiner som senker LDL-kolesterolet. Et høyt LDL-kolesterol øker risikoen for hjertesykdom fordi det avleires i og tetter blodårene. PCSK9-hemmerne inneholder et antistoff som gjør at leveren renser mer LDL-kolesterol fra blodet. Slik gjør medisinene at mindre av LDL-kolesterolet kan avleire seg i åreveggen, og de senker dermed risikoen for hjertesykdom. PCSK9-hemmerne senker LDL-kolesterolet med ca 60% og risikoen for hjertesykdom med 15% (2).

PCSK9-hemmerne tas som en sprøyte 1-2 ganger i måneden. Man setter sprøytene selv etter å ha fått opplæring.

Flere får PCSK9-hemmere på blå resept

En høy pris er grunnen til at det har vært svært strenge kriterier for hvem som frem til nå har kunnet få PCSK9-hemmere. Nå vil flere personer få PCSK9-hemmere på blå resept fordi Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har samarbeidet om å senke prisen.

Fra 1. januar 2023 kan du få PCSK9-hemmer på blå resept hvis du har:

 • LDL-kolesterol over 3,6 mmol/L og en av disse tilstandene:
  • FH uten hjertesykdom (tidligere over 5 mmol/L)
  • Hjertesykdom på grunn av åreforkalkning, uten ekstra risiko
    
 • LDL-kolesterol over 2,6 mmol/L og en av disse tilstandene:
  • FH med hjertesykdom (tidligere over 4 mmol/L)
  • Diabetes mellitus med hjertesykdom på grunn av åreforkalkning
  • Hjertesykdom på grunn av åreforkalkning med tilbakevendende hjerte- og karsykdom
  • Hjertesykdom på grunn av åreforkalkning og har hatt tidligere hjerteinfarkt

Grenseverdiene for LDL-kolesterolet er med bruk av best mulig kolesterolsenkende behandling slik som statiner og ezetimib.

NKT for FH

Vilkår for PCSK9-hemmer på blå resept

Tilhører du en av pasientgruppene over er PCSK9-hemmeren Praluent førstevalget, med mindre du:

 • Allerede har fått godkjent å bruke Repatha eller Leqvio
 • Ikke kan bruke Praluent

Les mer om blå resept for PCSK9-hemmere og vilkår og i VG-saken om samme tema ved å klikke på bildet.

Hvordan får du resept?

Du må kontakte din lege som er spesialist på et offentlig sykehus (for eksempel en lipidklinikk, hjerteavdeling, medisinsk avdeling e.l.), ikke din fastlege. Det er legen på sykehuset som søker om PCSK9-hemmer på blå resept for deg.

Referanser

1) Flere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmere på blå resept - Legemiddelverket

2) Marc S. Sabatine. PCSK9 inhibitors: clinical evidence and implementation. Nature Reviews Cardiology volume 16, pages155–165 (2019)