Hør intervju med leder av NKT for FH
Seksjonsleder Martin Prøven Bogsrud ble intervjuet på Østlandssendingen i anledning FH-dagen, 24. september. Hør intervjuet i sin helhet hos NRK.