Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Vi inviterer kvinner med familiær hyperkolesterolemi (FH) som er gravid nå eller planlegger graviditet det neste året til forskningsprosjektet FH-FEMINA. Målet med Feminastudien er å undersøke hvordan amming påvirker kolesterolet og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. 

Vi vil følge kvinnene fra slutten av svangerskapet og gjennom det første året etter fødsel. Både kvinner med FH som ammer og som ikke ammer kan delta.

Deltakelse i studien innebærer studiebesøk ved Universitetet i Oslo (for kvinner som bor i Oslo-området) eller digitalt (for kvinner som bor andre steder i Norge). For kvinner som bor i Trondheim eller Bodø, kan det bli mulighet for studiebesøk lokalt. 

Under studiebesøkene vil det bli tatt blodprøver (ikke fastende), målt høyde og vekt, og samlet inn informasjon om din helse, svangerskap, livsstil og kosthold. Vi ønsker også å samle inn morsmelkprøver fra de som ammer.

Du kan delta hvis du

  • har familiær hyperkolesterolemi (FH)
  • er gravid nå eller planlegger graviditet det neste året
  • bor hvor som helst i Norge

Både kvinner som ammer og som ikke ammer kan delta.

Er du interessert i å høre mer om studien eller delta? Fyll ut dette skjemaet og vi vil ta kontakt med deg for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon selv om du er tidlig i svangerskapet, eller om du planlegger å bli gravid det neste året.

Studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH) og Universitetet i Oslo.