NYHETER ARKIV – Apr 2021

 

ARKIV

Nytt fra forskning: 30 % av barn og unge med FH brukte ikke medisinene regelmessig

En ny studie gjennomført ved Lipidklinikken i Oslo viste at 30 % av barn og unge voksne med FH hadde dårlig etterlevelse når det gjaldt bruk av kolesterolsenkende medisiner, med mangel på motivasjon som vanligste årsak.