NYHETER ARKIV – Sep 2021

 

ARKIV

Ny behandlingsveileder for helsepersonell

NKT for FH og Lipidklinikken ved OUS har laget en ny kortversjon av behandlingsveileder ved FH for helsepersonell. Denne er en kortversjon av «Veileder for utredning og behandling av familiær hyperkolesterolemi (FH) i...

Den internasjonale FH-dagen – har du målt kolesterolet ditt?

Har du målt kolesterolet ditt? 24. september er den internasjonale dagen for familiær hyperkolesterolemi (FH). I Norge kan inntil 16 000 personer ha FH og økt risiko for hjertesykdom uten å vite om det. Hjelp oss å finne alle...

Nytt fra forskning: Kaskadescreening identifiserer familiemedlemmer med FH

Barn av personer med FH har 50 % sjanse for å arve FH. Kaskadescreening for FH innebærer at førstegradsslektninger til personer som får påvist FH, også oppfordres til å ta gentest for FH. Dette er viktig...