NYHETER ARKIV

 

Forsikringsselskaper ber ulovlig om FH-opplysninger

NKT for FH har fått rapportert inn flere tilfeller hvor forsikringsselskaper ulovlig ber om genetisk informasjon.
Målgruppe: Alle

Ingen tvil: LDL-kolesterol forårsaker åreforkalkning

Data fra mer enn 200 ulike studier viser en konsekvent sammenheng mellom mengden LDL-kolesterol over tid og utviklingen av åreforkalkning.

Mettet fett øker LDL-kolesterolet

Forskningen viser at inntaket av mettet fett i befolkningen bør reduseres til fordel for umettet fett.

Leveranseutfordringer for Atozet

Det er utfordringer med leveransen av legemiddelet Atozet. En erstatning er på plass midt i februar.

Barn med høyt kolesterol når ikke behandlingsmålet

Ny studie fant at bare litt over halvparten av barn med FH brukte kolesterolsenkende medisiner. Målgruppe: Alle.

Behandling og utredning av barn - oppdatert

Anbefalingene om utredning og behandling av lipidforstyrrelser hos barn og ungdom er nå oppdatert.
Målgruppe: Alle

SiD-innlegg om FH i Aftenposten

Jente (16) skriver om FH i Aftenposten sin Si:D - spalte

Nytt hefte med kostholdsråd

Et hefte for de med høyt kolesterol eller høye triglyserider. Målgruppe: Alle

Høyt kolesterol hos mor hang sammen med barnets kolesterol

Jacob Juel Christensen disputerer 21. august med sin avhandling om hva kolesterolnivå i begynnelsen av livet betyr.

Flere får PCSK9-hemmere

Forhandlingene om de nye kolesterolsenkende legemidlene er i boks, og nå kan flere pasienter få tilgang til medisinene.

FH-kasusistikk i Tidsskriftet

Les kasusistikken "En veltrent kvinne i 30-årene med anstrengelsesdyspné" i Tidsskriftet - Den norske legeforening
Målgruppe: Helsepersonell

18 barn i aktivitetsprosjekt anbefales testing for FH

Aktivitets- og testprogrammet HOPP har avdekket et høyt kolesterolnivå hos 80 barn.
Målgruppe: Alle

Ny kolesterolbok for barn og ungdom!

Hefte med kostholdsråd formulert for unge. Målgruppe: Alle

Kraftig økning i nyoppdaget FH

Dobling i antall positive gentester sammenlignet med 2014 Målgruppe: Alle

Endring i vilkår for refusjon av PCSK9-hemmere

HELFO strammer inn ordning for nye kolesterolmedisiner. Målgruppe: Alle Oppdatert: 29.09.2016

FH-dagen 2016 markert i hele landet

Den internasjonale FH-dagen 2016 Målgruppe: Alle

FH dagen 2018

Den årlige FH-dagen markeres

2018 FH Global Summit

FH foundation USA markerer 20-års jubileumet for WHO sin FH-rapport

Nye hefter med pasientinformasjon

To oppdaterte og hendige hefter med informasjon om FH er nå tilgjengelig. Målgruppe: Alle

Inflammasjon og resterende hjerterisiko ved FH

Kan økt inflammasjon forklare resterende hjerterisiko etter kolesterolsenkende behandling hos personer med FH? Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Kronikk - ønsker screening for FH

I dag gentestes barn ved fødselen for 23 arvelige sykdommer. Barn med arvelig høyt kolesterol bør få den samme muligheten. Målgruppe: Alle

«Global call to arms on FH» - i Best Practice

Les vår artikkel om global FH-oppmerksomhet fra juniutgaven av Best practice. Målgruppe: Helsepersonell

Årsrapport 2015

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi har nå publisert sin årsrapport for 2015. Målgruppe: Alle

Åreforkalkning hos barn og ungdom

Allerede før 10 års alder ser man fortykkelse av halspulsåren og økt inflammatorisk aktivitet hos barn med FH. Målgruppe: Forskere og helsepersonell

93 % av FH-pasienter hjertesyke da de døde

Ny norsk studie om hjertesykdom blant norske FH-pasienter Målgruppe: Forskere og helsepersonell

En blodprøve kan forlenge livet ditt med 20 år

Les intervjuet med seksjonsleder og lege Martin Prøven Bogsrud i bilaget LHL og Mediaplanet har laget til Dagbladet

FH-eksperters handlingsrop til Europa/EU

Den 20. oktober ble en "call to action" for FH lansert i Europaparlamentet.

FH-dagen 2015

Torsdag 24. september var den internasjonale FH-dagen i 2015. Målet med markeringen var å øke bevisstheten og kunnskapen om familiær hyperkolesterolemi (FH).

Avisa Nordland - om FH

Overlege Anders Hovland er opptatt av arvelig høyt kolesterol, og har interessert seg for akkurat denne pasientgruppen i 18 år.

forskning.no - Arvelig høyt kolesterol forblir uoppdaget

Trening og riktig kosthold er ikke nok for å behandle tilstanden.

VG - Sykdommene du arver

"I tillegg til kreft er nemlig FH Norges vanligste arvelige sykdom."

NRK - 25 000 nordmenn har FH

NRK nettavis juni 2015

Dagbladet - om Mona Lisa og FH

Omtale av Leiv Ose sin artikkel i Current Cardiology Reviews

Ny nettside for arvelige dyslipidemier

Hei, og velkommen til vår nye nettside!

Odyssey FH I og II

Ny medikamentstudie med deltakere fra Lipidklinikken OUS.

Flere enn antatt med arvelige dyslipidemier

Norsk tidsskrift for ernæring nr. 2 2015

Økt dødelighet med FH

Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135:1024 – 5

NRK - 19.000 er ikke klar over egen FH-sykdom

Overlege mener helsevesenet ikke er flinke nok til å oppdage kolesterolsykdommen

‘La meg kalle det tikkende bomber i blodet’

Dagsavisens nye meninger juni 2015

NRK Østlandssendingen - FH-dagen 2015

Hør intervju med leder av NKT for FH

Referansegruppemøte II 2015

Den 9. desember 2015 avholdes NKT for FH sitt andre referansegruppemøte for 2015.

FH-dagen 24. september

Torsdag 24. september er den internasjonale FH-dagen.

FH Norges årlige medlemsdag

Alle medlemmer og støttemedlemmer er velkommen. 11:00 - 14:30 Thon Hotel Opera, Oslo