NYHETER ARKIV

 

Den internasjonale FH dagen - Vær oppmerksom på FH!

24. september er den internasjonale FH dagen. Dette er en årlig kampanje som skal øke bevisstheten om tilstanden arvelig høyt kolesterol, altså familiær hyperkolesterolemi (FH) - gjennom FH-relaterte aktiviteter...

Over 9000 nordmenn diagnostisert med FH

Siden mai 2016 har 2200 nordmenn fått diagnosen FH genetisk bekreftet, og totalantallet har dermed rundet 9000 personer.

Forekomsten av FH er mer vanlig enn tidligere antatt

To nye studier viser at en av ca. 310 personer har FH på verdensbasis. Forekomsten av FH er altså mer vanlig enn antatt da forekomsten tidligere ble estimert til en av 500 personer.

Nytt FH-magasin fra FH Norge

FH Norge er pasientorganisasjonen for deg som har FH. De gir ut magasiner og arrangerer medlemsdag for deg som er medlem.

Kokosfett øker LDL-kolesterolet

En ny studie viser at kokosfett øker LDL-kolesterolet. Studien konkluderer med at kokosfett ikke skal betraktes som en sunn olje for å redusere hjerte- og karsykdomsrisiko, men at man bør begrense inntaket av...

Covid-19 og FH

Vi vil informere om at personer med FH uten andre underliggende risikofaktorer eller sykdommer ikke er i risikogruppen for å utvikle alvorlig forløp av covid-19.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på myndighetenes...

FH dagen markert i 5 norske byer

I samarbeid med helseregionene markerte vi den internasjonale FH dagen i 5 norske byer; Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Oslo.

Den internasjonale FH-dagen

Vi markerer den internasjonale FH dagen i fem norske byer den 24 september!

Nasjonalt lipidmøte

I juni arrangerte vi Nasjonalt Lipidmøte som samlet FH- og lipidinteresserte fagpersoner i Norge. Vi takker for et fruktbart møte med godt oppmøte, interessante foredrag og nyttige diskusjoner.

Nytt undervisningsmateriell

Vi har nå utarbeidet nytt undervisningsmateriell for helsepersonell rettet mot pasienter med høye blodlipider.

Over 8 000 nordmenn diagnostisert med FH

Siden mai 2016 har 1 200 nordmenn fått FH genetisk bekreftet, og totalantallet har dermed rundet 8 000.

2018 FH Global Summit

FH foundation USA markerer 20-års jubileumet for WHO sin FH-rapport

FH dagen 2018

Den årlige FH-dagen markeres

Omtale av FH i KK

"I mange år gikk Kate og ventet på et hjerteinfarkt".

Kate Mysen forteller sin historie om det å leve med FH på www.kk.no.

Ny “Finn Alle!” kampanje

Kampanjen, rettet mot allmennleger, skal være en hjelp til å gi en riktig og persontilpasset risikovurdering for personer som kan ha familiær hyperkolesterolemi (FH).

Oppfølging og behandling av barn med FH

Cand. Med. Gisle Langslet forsvarer sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.).
Treatment and long term follow-up of children and young adults with familial hypercholesterolemia.

FH Norges årlige medlemsdag

Alle medlemmer og støttemedlemmer er velkommen. 11:00 - 14:30 Thon Hotel Opera, Oslo

Forsikringsselskaper ber ulovlig om FH-opplysninger

NKT for FH har fått rapportert inn flere tilfeller hvor forsikringsselskaper ulovlig ber om genetisk informasjon.
Målgruppe: Alle

Leveranseutfordringer for Atozet

Det er utfordringer med leveransen av legemiddelet Atozet. En erstatning er på plass midt i februar.

Barn med høyt kolesterol når ikke behandlingsmålet

Ny studie fant at bare litt over halvparten av barn med FH brukte kolesterolsenkende medisiner. Målgruppe: Alle.

SiD-innlegg om FH i Aftenposten

Jente (16) skriver om FH i Aftenposten sin Si:D - spalte

Behandling og utredning av barn - oppdatert

Anbefalingene om utredning og behandling av lipidforstyrrelser hos barn og ungdom er nå oppdatert.
Målgruppe: Alle

Høyt kolesterol hos mor hang sammen med barnets kolesterol

Jacob Juel Christensen disputerer 21. august med sin avhandling om hva kolesterolnivå i begynnelsen av livet betyr.

Flere får PCSK9-hemmere

Forhandlingene om de nye kolesterolsenkende legemidlene er i boks, og nå kan flere pasienter få tilgang til medisinene.

Mettet fett øker LDL-kolesterolet

Forskningen viser at inntaket av mettet fett i befolkningen bør reduseres til fordel for umettet fett.

Ingen tvil: LDL-kolesterol forårsaker åreforkalkning

Data fra mer enn 200 ulike studier viser en konsekvent sammenheng mellom mengden LDL-kolesterol over tid og utviklingen av åreforkalkning.

FH-kasusistikk i Tidsskriftet

Les kasusistikken "En veltrent kvinne i 30-årene med anstrengelsesdyspné" i Tidsskriftet - Den norske legeforening
Målgruppe: Helsepersonell

18 barn i aktivitetsprosjekt anbefales testing for FH

Aktivitets- og testprogrammet HOPP har avdekket et høyt kolesterolnivå hos 80 barn.
Målgruppe: Alle

Ny kolesterolbok for barn og ungdom!

Hefte med kostholdsråd formulert for unge. Målgruppe: Alle

Kraftig økning i nyoppdaget FH

Dobling i antall positive gentester sammenlignet med 2014 Målgruppe: Alle

FH-dagen 2016 markert i hele landet

Den internasjonale FH-dagen 2016 Målgruppe: Alle

«Global call to arms on FH» - i Best Practice

Les vår artikkel om global FH-oppmerksomhet fra juniutgaven av Best practice. Målgruppe: Helsepersonell

Inflammasjon og resterende hjerterisiko ved FH

Kan økt inflammasjon forklare resterende hjerterisiko etter kolesterolsenkende behandling hos personer med FH? Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Nye hefter med pasientinformasjon

To oppdaterte og hendige hefter med informasjon om FH er nå tilgjengelig. Målgruppe: Alle

Endring i vilkår for refusjon av PCSK9-hemmere

HELFO strammer inn ordning for nye kolesterolmedisiner. Målgruppe: Alle Oppdatert: 29.09.2016

Nytt hefte med kostholdsråd

Et hefte for de med høyt kolesterol eller høye triglyserider. Målgruppe: Alle

Årsrapport 2015

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi har nå publisert sin årsrapport for 2015. Målgruppe: Alle

Åreforkalkning hos barn og ungdom

Allerede før 10 års alder ser man fortykkelse av halspulsåren og økt inflammatorisk aktivitet hos barn med FH. Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Kronikk - ønsker screening for FH

I dag gentestes barn ved fødselen for 23 arvelige sykdommer. Barn med arvelig høyt kolesterol bør få den samme muligheten. Målgruppe: Alle

93 % av FH-pasienter hjertesyke da de døde

Ny norsk studie om hjertesykdom blant norske FH-pasienter Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Referansegruppemøte II 2015

Den 9. desember 2015 avholdes NKT for FH sitt andre referansegruppemøte for 2015.

En blodprøve kan forlenge livet ditt med 20 år

Les intervjuet med seksjonsleder og lege Martin Prøven Bogsrud i bilaget LHL og Mediaplanet har laget til Dagbladet

FH-eksperters handlingsrop til Europa/EU

Den 20. oktober ble en "call to action" for FH lansert i Europaparlamentet.

FH-dagen 2015

Torsdag 24. september var den internasjonale FH-dagen i 2015. Målet med markeringen var å øke bevisstheten og kunnskapen om familiær hyperkolesterolemi (FH).

forskning.no - Arvelig høyt kolesterol forblir uoppdaget

Trening og riktig kosthold er ikke nok for å behandle tilstanden.

Avisa Nordland - om FH

Overlege Anders Hovland er opptatt av arvelig høyt kolesterol, og har interessert seg for akkurat denne pasientgruppen i 18 år.

Dagbladet - om Mona Lisa og FH

Omtale av Leiv Ose sin artikkel i Current Cardiology Reviews

NRK - 25 000 nordmenn har FH

NRK nettavis juni 2015

NRK Østlandssendingen - FH-dagen 2015

Hør intervju med leder av NKT for FH

FH-dagen 24. september

Torsdag 24. september er den internasjonale FH-dagen.

Ny nettside for arvelige dyslipidemier

Hei, og velkommen til vår nye nettside!

Flere enn antatt med arvelige dyslipidemier

Norsk tidsskrift for ernæring nr. 2 2015

Økt dødelighet med FH

Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135:1024 – 5

‘La meg kalle det tikkende bomber i blodet’

Dagsavisens nye meninger juni 2015

NRK - 19.000 er ikke klar over egen FH-sykdom

Overlege mener helsevesenet ikke er flinke nok til å oppdage kolesterolsykdommen

Odyssey FH I og II

Ny medikamentstudie med deltakere fra Lipidklinikken OUS.